Regulamin jacuzzi

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Wanna ogrodowa z hydromasażem (dalej zwana „Jacuzzi”) jest obiektem, z którego korzystać mogą wyłącznie goście (dalej zwani „Gośćmi”) Ogrodowego SPA (dalej zwany „Obiektem”).

1.2. Właścicielem Jacuzzi (dalej zwanym Właścicielką Obiektu) jest firma Masaż & Wellness Kinga Urbańska NIP: 9671467238 REGON: 525716700 z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Opławiec 188, pracownikami firmy (dalej zwanymi Pracownikami Obiektu) są osoby zatrudnione przez firmę Masaż & Wellness Kinga Urbańska.

1.2 Jacuzzi jest integralną częścią Ogrodowego SPA i obowiązuje w niej ogólny regulamin Obiektu, jak również niniejszy.

1.3 Przed rozpoczęciem korzystania z Jacuzzi korzystający zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania, a w szczególności przeciwwskazań do korzystania z Jacuzzi.

1.4 Goście korzystający z Jacuzzi zobowiązani są do przestrzegania poleceń Właścicielki Obiektu i/lub Pracowników Obiektu.

1.5 Obiekt może zamknąć Jacuzzi z uwagi na problemy techniczne.

§ 2. Przeciwwskazania do korzystania z Jacuzzi

2.1 Przed skorzystaniem z Jacuzzi zalecamy konsultację z lekarzem.

2.2. Z Jacuzzi nie mogą korzystać Goście cierpiący na jakiekolwiek dolegliwości/choroby kardiologiczne, neurologiczne, gastryczne, psychiczne, urologiczne, ginekologiczne, dermatologiczne, metaboliczne, a w szczególności Goście:

a) cierpiący na choroby układu krążenia lub/i choroby układu oddechowego,

b) u których występuje jakakolwiek infekcja wirusowa lub bakteryjna, która może być zaraźliwa dla innych drogą kropelkową lub poprzez płyny/wydzieliny ustrojowe,

c) z gorączką,

d) z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi i/lub w opatrunkach,

e) chorujący na cukrzycę (po konsultacji z lekarzem),

f) którzy są uczuleni na chlor,

g) cierpiący na epilepsję,

h) cierpiący na choroby narządów płciowych,

i) którym lekarz zabronił korzystania z Jacuzzi, ciepłych kąpieli lub przebywania w wysokich temperaturach.

2.3 Kobiety w ciąży mogą korzystać z Jacuzzi wyłącznie po konsultacji lekarskiej.

2.4. Obiekt nie ma obowiązku sprawdzania stanu zdrowia Gościa korzystającego z Jacuzzi, a w szczególności Obiekt nie ma obowiązku sprawdzać czy Gościa nie dotyczą wyłączenia określone w pkt.2.1 niniejszego regulaminu.

§ 3. Szczegółowe wytyczne korzystania z Jacuzzi

3.1 Jednocześnie w Jacuzzi może przebywać maksymalnie 6 osób.

3.2 Dzieci do lat 12 mogą przebywać w Jacuzzi wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3.3 Nie wolno korzystać z Jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3.4 Wejście do Jacuzzi jest możliwe tylko po uprzednim skorzystaniu z prysznica.

3.5 Przed wejściem do Jacuzzi należy zmyć makijaż .

3.4 Gościom korzystającym z Jacuzzi zabrania się :

a) wnoszenia sprzętu elektrycznego, pod napięciem sieciowym oraz sprzętu elektronicznego zawierającego baterie,

b) wchodzenia do Jacuzzi w obuwiu,

c) wchodzenia do Jacuzzi w inny sposób niż przy użyciu schodków, w szczególności skakania do Jacuzzi,

d) wylewania wody z Jacuzzi,

e) oddawania moczu do Jacuzzi,

f) niszczenia Jacuzzi, zaśmiecania i brudzenia Jacuzzi oraz terenu wokół Jacuzzi,

g) wchodzenia do Jacuzzi wbrew zakazowi lub w czasie wyłączenia Jacuzzi z korzystania przez Gości,

h) wprowadzania zwierząt do Jacuzzi,

i) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Jacuzzi,

j) jedzenia i/lub picia w Jacuzzi,

k) palenia wyrobów tytoniowych w Jacuzzi,

l) wnoszenia do Jacuzzi szkła, naczyń szklanych i ostrych przedmiotów,

m) korzystania z Jacuzzi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3.5 Goście, którzy celowo lub nieumyślnie zanieczyścili Jacuzzi będą obciążeni kosztami wymiany wody, w przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

3.6 Osoby niszczące lub uszkadzające Jacuzzi ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody.

§ 4. Uwagi końcowe

4.1. Ośrodek ponosi wobec Gości odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym za szkody spowodowane z przyczyn technicznych dotyczących Jacuzzi.

4.2. Goście naruszający porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięci z terenu.

4.3. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Jacuzzi należy zgłaszać Właścicielowi Obiektu lub Pracownikom Obiektu.

arrow-up