Regulamin sauny

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Sauna sucha jest obiektem, z którego korzystać mogą wyłącznie goście (dalej zwani „Gośćmi”) Ogrodowego SPA (dalej zwany „Obiektem”).

1.2. Właścicielem Sauny (dalej zwany Właścicielką Obiektu) jest firma Masaż & Wellness Kinga Urbańska NIP: 9671467238 REGON: 525716700 z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Opławiec 188, pracownikami firmy (dalej zwani Pracownikami Obiektu) są osoby zatrudnione przez firmę Masaż & Wellness Kinga Urbańska.

1.2 Sauna jest integralną częścią Ogrodowego SPA i obowiązuje w niej ogólny regulamin Obiektu, jak również niniejszy.

1.3 Przed rozpoczęciem korzystania z Sauny korzystający zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania, a w szczególności przeciwwskazań do korzystania z Sauny.

1.4 Goście korzystający z Sauny zobowiązani są do przestrzegania poleceń Właścicielki Obiektu i/lub Pracowników Obiektu.

1.5 Obiekt może zamknąć Saunę z uwagi na problemy techniczne.

§ 2. Przeciwwskazania do korzystania z Sauny

2.1 Przed skorzystaniem z Sauny zalecamy konsultację z lekarzem.

2.2. Z Sauny nie mogą korzystać Goście cierpiący na jakiekolwiek dolegliwości/choroby kardiologiczne, neurologiczne, gastryczne, psychiczne, urologiczne, ginekologiczne, dermatologiczne, metaboliczne, a w szczególności Goście:

a) cierpiący na choroby układu krążenia lub/i choroby układu oddechowego,

b) po przebytym udarze,

c) u których występuje jakakolwiek infekcja wirusowa lub bakteryjna, która może być zaraźliwa dla innych drogą kropelkową lub poprzez płyny/wydzieliny ustrojowe,

d) z gorączką,

e) z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi i/lub w opatrunkach,

f) chorujący na cukrzycę (możliwość korzystania po konsultacji z lekarzem),

g) cierpiący na epilepsję (możliwość korzystania po konsultacji z lekarzem),

h) ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,

i) małe dzieci, z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji,

j) którym lekarz zabronił korzystania z Sauny lub przebywania w wysokich temperaturach.

2.3 Kobiety w ciąży mogą korzystać z Jacuzzi wyłącznie po konsultacji lekarskiej.

2.4. Obiekt nie ma obowiązku sprawdzania stanu zdrowia Gościa korzystającego z Sauny, a w szczególności Obiekt nie ma obowiązku sprawdzać czy Gościa nie dotyczą wyłączenia określone w pkt.2.1 niniejszego regulaminu.

§ 3. Szczegółowe wytyczne korzystania z Sauny

3.1 Jednocześnie w Saunie może przebywać maksymalnie 6 osób.

3.2 Dzieci do lat 15 mogą przebywać w Sauny wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3.3 Nie wolno korzystać z Sauny będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3.4 Z sauny należy korzystać w bieliźnie bawełnianej lub nago, okrytym ręcznikiem lub pareo.

3.4 Przed wejściem do Sauny należy zmyć makijaż. zdjąć okulary lub szkła kontaktowe, zdjąć biżuterię, zegarki, kolczyki i łańcuszki.

3.5 Przed wejściem do Sauny należy zdjąć okulary lub szkła kontaktowe, ściągnąć biżuterię, zegarki, kolczyki i łańcuszki.

3.6 Gościom korzystającym z Sauny zabrania się :

a) wchodzenia do Sauny w obuwiu oraz ubraniu wierzchnim,

b) polewania kamieni wodą,

c) przesuwania oraz dotykania pieca i kamieni,

d) leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławki (be

z rozścielonego ręcznika),

e) niszczenia Sauny oraz zaśmiecania i brudzenia Sauny,

f) wchodzenia do Sauny wbrew zakazowi lub w czasie wyłączenia Sauny z korzystania przez Gości,

g) wprowadzania zwierząt do Sauny,

h) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Saunie,

i) jedzenia i/lub picia w Saunie,

j) palenia wyrobów tytoniowych w Saunie,

k) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do Sauny,

l) korzystania z Sauny w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3.7 Należy przestrzegać Instrukcji Korzystania z Sauny.

3.8 Osoby niszczące lub uszkadzające Jacuzzi ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody.

§ 4. Uwagi końcowe

4.1. Ośrodek ponosi wobec Gości odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym za szkody spowodowane z przyczyn technicznych dotyczących Sauny.

4.2. Goście naruszający porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięci z terenu.

4.3. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Sauny należy zgłaszać Właścicielowi Obiektu lub Pracownikom Obiektu.

arrow-up